voor groot en klein

Privacyverklaring

Lisette de Jong tekst & advies, gevestigd aan Valeriaanstraat 173, 3765 EN Soest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lisette de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van de onderneming. Zij is te bereiken via info@lisettedejong.nl of tel. 06-14 55 79 45

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Lisette de Jong tekst & advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Hoe zit het met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
De websites www.lisettedejong.nl en www.onsmooievoedselboek.nl hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lisettedejong.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Lisette de Jong tekst & advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Eventueel verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Lisette de Jong tekst & advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Lisette de Jong tekst & advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lisette de Jong tekst & advies) tussen zit. Lisette de Jong tekst & advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Word voor Apple: teksten in opdracht van klanten
 • Microsoft Excel voor Apple: projectplanningen, bezorgadressen – in opdracht van klanten of voor verkoop eigen boeken
 • Microsoft Outlook voor Apple: e-mail correspondentie met (potentiële) klanten
 • Informer: beveiligd online boekhoudsysteem
 • Dropbox: beveiligde opslag van bestanden in de Cloud
 • WeTransfer: ontvangen & versturen van beeldmateriaal dat volle mailbox voorkomt
 • Mollie: beveiligd betalingssysteem gekoppeld aan webwinkel Ons mooie voedselboek

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Lisette de Jong tekst & advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: 5 jaar (met oog op herhalingsopdrachten)
e-mail adres: 5 jaar (met oog op herhalingsopdrachten)
adresgegevens: 5 jaar (met oog op herhalingsopdrachten)
email-berichten: 5 jaar (met oog op herhalingsopdrachten)
interviews: 2-4 jaar (voor controle productieproces)
beeldmateriaal: 2-4 jaar (voor controle productieproces)
gegevens webwinkel OMV: 7 jaar (met oog op Belastingdienst)
factuurgegevens: 7 jaar (met oog op Belastingdienst)

In hoeverre delen wij persoonsgegevens met derden?
Lisette de Jong tekst & advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lisette de Jong tekst & advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruiken wij cookies, of vergelijkbare technieken?
Lisette de Jong tekst & advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lisette de Jong tekst & advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lisettedejong.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lisette de Jong tekst & advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.